VILKÅR OG BETINGELSER

1. Generelle bestemmelser
1.1. Operatøren av flybussen er PKS NOR AS basert i Verkseier Furulundsvei 22, Oslo, heretter referert til som “Transportøren”.
1.2. Vilkår og betingelsene definerer reglene for salg av billetter, transport av passasjerer og bagasje fraktet med PKS Oslo.
1.3. Dokument som autoriserer reisen er: “kvittering” eller “faktura”, heretter referert til som “Billett”.
1.4. Ved innsending av en reservasjon aksepterer du “Vilkår og betingelser”.

2. Bestillingsvilkår
2.1. Bookingsystemet håndterer bestillinger til og med 15 personer. Du kan bestille fram til 12 timer før planlagt flyvning. Din bestilling er bekreftet når du mottar bekreftelse på epost.
2.2. Du trenger ikke å skrive ut bekreftelsen som blir sendt til deg. Transportørens sjåfør vil være informert om at turen er betalt på forhånd.
2.3. Kundedata blir ikke delt med eller solgt til en tredje part og all kundedata oppbevares ifølge norsk lov.
2.4. PKS NOR AS er ansvarlig overfor deg når det gjelder kvaliteten og gjennomføringen av persontransport solgt til deg.
2.5. PKS NOR AS er ansvarlig for følgende:
a Kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.
b Informere deg om når vi kommer og henter på avtalt sted dagen før planglagt flyvning.
c Informere deg om alle vesentlige endringer vedrørende din bestilling.
2.6. Bestillingen blir bindende når den bekreftes muntlig eller skriftlig av PKS NOR AS. Online bestilling blir bindende når man har mottatt bekreftelse på epost.
2.7. For å avbestille eller endre din bestilling, må du ta direkte kontakt med PKS Oslo via epost: [email protected]
2.8. Avbestilling kan gjøres frem til 7 dager før planlagt flyvning med full refusjon. Avbestilling etter dette gir ingen refusjon.
2.9. Endring av reservasjon vil betraktes som avbestilling.
2.10. Om endringen ikke påvirker pris kan bestillingen endres fram til 24 timer før planlagt flyvning uten ekstra gebyr.
2.11. Prisene er i norske kroner (NOK). Alle priser er inklusive mva.

3. Transportøren
3.1. Transportøren er ikke ansvarlig for forsinkelser samt videre konsekvenser forårsaket av administrative faktorer (f.eks politi sjekker), eller andre forhold utenfor kontroll til transportøren (f.eks tekniske problemer, værforhold, kø).
3.2. Transportøren vil frakte passasjer og bagasje innen tid i samsvar med reiseplanen, men av årsaker utenfor hans kontroll, kan han ikke garantere dette.
3.3. Transportøren forbeholder seg retten til å ha koblet tjenester under reisen på grunn av logistiske grunner eller for sikkerheten til passasjerene.
3.4. Passasjerer som ikke får reise på grunn av feil fra transportøren har rett til å få refundert beløpet tilsvarende den ubrukte billetten.
3.5. Reservasjon av flybuss gjøres ved å plassere en ordre via telefon eller på bestillingsskjemaet på pksoslo.com. Bestillinger er bekreftet ved mottak av muntlig eller skriftlig bestillingsbekreftelse.
3.6. Transportøren har rett til ikke å tillate passasjerer på bussen eller nekte videre transport uten refusjon av kostnader dersom passasjeren:
a ikke er i samsvar med bestemmelsene i transportørens vilkår og betingelser
b er påvirket av alkohol eller narkotika
c er i en tilstand eller oppfører seg på en måte som kan påvirke sikkerheten eller komforten til medpassasjerer.
3.7. Det er ikke tillatt å drikke alkohol eller røyke i bussen.
3.8. Det er bare lov til å ta med visse kjæledyr etter å ha tidligere informert transportøren. Dyret som fraktes må være forsvarlig sikret, være i et bur og bli plassert på setet ved siden av passasjeren. Transport av dyr skal skje uten å forstyrre andre passasjerer under reisen.
3.9. Kostnaden for transport, skatter, gebyrer og avgifter for flybussen er ikke-refunderbart i tilfelle hvis passasjerer ikke møter opp på avtalt møtestedet.

4. Passasjerer
4.1. Passasjerer skal komme til avtalt sted til avtalt tid. Transportøren er ikke forpliktet til å vente på passasjerer som ikke overholder denne bestemmelsen.
4.2. Passasjerer må være i samsvar med politivedtekter under reisen.
4.3. Passasjerer er ansvarlig for eventuelle skader påført transportøren (spesielt for skader i bussen) og andre passasjerer på generelle prinsipper fastsatt av Norsk lov.
4.4. Passasjerer er påkrevd å bruke bilbelte under reisen.
4.5. Barn under 12 år, som ikke overstiger 150 cm, må bruke seter eller annet utstyr for transport av barn, som svarer til den vekt og høyde av barnet. Barnet må sitte i et sikret beskyttende sete under hele reisen. PKS Oslo AS har et beskyttende sete i bussene. I tilfelle når flere barn reiser må du si ifra til transportøren på forhånd.
4.6. Transportøren er ikke ansvarlig for mindreårige som reiser uten foresatte.
4.7. Transportøren vil ikke dekke kostnadene til gjenstander som er glemt på bussen.